เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทนำเช็คขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ โดยใช้หนังสือตอบรับการถวายเงินดังกล่าวจากสำนักราชเลขาธิการประกอบสำเนาเช็คที่ผ่านการขึ้นเงินแล้วเป็นหลักฐานในการหักรายจ่ายได้
บริษัทนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้น ต่อมาบริษัทท บริษัทนำโรงงานไปลงทุนเป็นค่าหุ้นในอีกบริ