เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมโรงงานและเครื่องจักรรวมอุปกรณ์ เป็นเวลา 3 ปี ปิดอากรแสตมป์แล้ว 1 ปีผ่านไป บริษัทยกเลิกสัญญาเช่า เนื่องจากมิได้ส่งมอบใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมทั้งทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ปิดอากรแสตมป์สมบูรณ์ การยกเลิกสัญญาเช่าฉบับเดิมที่ได้เสียอากรแสตมป์แล้ว บริษัทผู้เสียอากรสามารถขอคืนเงินภาษีได้หรือไม่

          สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร  การยกเลิกสัญญาจึงไม่เสื่อมเสียแก่สิทธิการเรียกเก็บอากรแสตมป์ที่ได้เรียกเก็บไปแล้ว  มิใช่เรื่องการเสียค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไป ตามมาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีเหตุให้ต้องคืนค่าอากรแสตมป์แต่อย่างใด
บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมโรงงานและเครื่องจักรรวมอุปกรณ์ เป็นเวลา 3 ปี ปิดอากรแสตมป์แล้ว 1 ปีผ่านไป บริษัทยกเลิกสัญญาเช่า เนื่องจากมิได้ส่งมอบใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมทั้งทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ปิดอากรแสตมป์สมบูรณ์ การยกเลิกสัญญาเช่าฉบับเดิมที่ได้เสียอากรแสตมป์แล้ว บริษัทผู้เสียอากรสามารถขอคืนเงินภาษีได้หรือไม่
บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับนาย ก. และนาย บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินสัญญา 5 ปี สร้างอ