เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัททำสัญญาจ้างบุคคลธรรมดาให้เป็นพนักงานประจำของบริษัท เพื่อถ่ายรูปโฆษณา หรือดูแลป้ายโฆษณา โดยมีกำหนด 1 ปี และสามารถต่อสัญญาจ้างได้ จะถือเป็นเงินได้ประเภทใด และหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          กรณีสัญญาจ้างดังกล่าว ถือเป็นการว่าจ้างระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง จึงเข้าลักษณะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
บริษัททำสัญญาจ้างบุคคลธรรมดาให้เป็นนายหน บริษัททำสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริ