เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทถูกแจ้งเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนมูลค่าเพิ่ม แต่ยังไม่ได้ถูกขีดชื่อออก และยังมียอดขายจะต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 หรือไม่

          ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ยังคงต้องรับผิดในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปจนกว่าอธิบดีกรมสรรพากรจะขีดชื่อ ตามมาตรา 85/18 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทถูกเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ม บริษัททดรองจ่ายค่าบริการให้บริษัท ข จำกั