เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทถูกประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายกรณีบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงานและนำส่งไม่ครบถ้วนสำหรับปี ปี 2548 - 2551 โดยได้ชำระภาษีตามการประเมินในปี 2551 บริษัทสามารถนำภาษีที่ชำระเพิ่มเติมมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          บริษัทสามารถนำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกประเมินมาถือเป็นรายจ่ายของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2551 ได้ ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการชำระภาษีตามการประเมิน แต่เงินเพิ่มถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม  ตามมาตรา 65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทถูกบริษัทในญี่ปุ่น หักภาษี ณ ที่จ่ บริษัทถูกรางวัลสลากทวีสินของ ธนาคารเพื่อ