เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทถวายปัจจัยให้แด่พระสงฆ์ ที่มาทำพิธีให้กับบริษัทถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่ และ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งแต่อย่างใด  
บริษัทติดตั้งโปรแกรมใบแนบ ภ.ง.ด.1 เมื่อบ บริษัทถวายเงินให้สมเด็จพระเทพฯ เพื่อใช้ต