เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป โดยให้บริษัทผู้ขายพัฒนาโปรแกรมให้ใช้ได้ตามที่บริษัทต้องการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2552 ค่าพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว ถือเป็นต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเป็นรายจ่ายได้ทั้งจำนวน

          การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ถือเป็นการทำให้ทรัพย์สินดีขึ้น จึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือรายจ่ายในการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน เป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องนำรายจ่ายดังกล่าวรวมเป็นต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ ตามมาตรา 4 จัตวา แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ​
บริษัทซื้อโปรแกรมจากต่างประเทศเพื่อนำไปข บริษัทซื้อโปรแกรมเพลงจากนิติบุคคล มาใช้ใ