เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้อเครื่องจักรมาใช้งาน ราคา 20,000,000 บาท โดยคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 ปี เมื่อใช้งานได้ 8 ปีได้ทำการซ่อมแซมเครื่องจักรให้ใช้งานได้ในสภาพเดิม โดยจ่ายค่าซ่อมแซมจำนวน 2,000,000 บาท ในกรณีนี้สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม สามารถนำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรขาดทุนได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการประหยัดพ บริษัทซื้อเครื่องจักรมาใช้ในกิจการ ต่อมา