เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้อของขวัญเพื่อรับรองลูกค้า มูลค่า 3,500 บาท บริษัทจะถือเป็นรายจ่ายค่ารับรองได้อย่างไร

           ค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรอง หรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ ตามข้อ 3(2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 143ฯ มิได้จำกัดสิทธิ์ของบริษัทในการที่จะมอบสิ่งของที่มีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้รับการรับรอง แต่บริษัทจะนำมูลค่าทั้งหมดมาถือเป็นรายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ได้ ดังนั้น มูลค่าส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นรายจ่ายต้องห้ามมาตรา 65 ตรี(4) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่สามารถนำภาษีซื้อของมูลค่าที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมารวมเป็นรายจ่ายค่ารับรองด้วย
บริษัทซื้อกองทุนรวมและได้รับของแถมต้องรั บริษัทซื้อของขวัญให้ลูกค้า ภาษีซื้อนำมาใ