เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทชำระภาษีโรงเรือนย้อนหลังของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2541-2547 บริษัทจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายจะต้องปรับปรุงบัญชีและยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ปรับปรุงย้อนหลังได้หรือไม่

          บริษัทต้องปรับปรุงบัญชีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการชำระเงินภาษีโรงเรือนและยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ให้ถูกต้อง โดยกรอกรายการต่างๆ ในแบบ ภ.ง.ด.50 ด้วยตัวเลขที่ถูกต้องทั้งหมด
บริษัทชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเงินเพิ่มต บริษัทซึ่งเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตผลิตภั