เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ทำงาน 5 เดือน แล้วออกจากงานระหว่างปี โดยมีภาษีที่หักไว้ไม่ครบถ้วนในเดือนก่อนๆ คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

          ให้บริษัทผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีสิทธิที่จะคำนวณภาษีเพื่อให้เงินภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ไว้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการค่าลดหย่อนที่แท้จริงตามหลักฐานที่ผู้มีเงินได้นำมาแสดง โดยนำเงินภาษีที่หักไว้ไม่ครบถ้วนหรือเกินในเดือนก่อนๆ มารวมหรือหักกับภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายไว้ครั้งสุดท้ายนั้น ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้หักและนำส่งไว้เท่านั้น เช่น นาย ก. ถูกหักภาษีไว้เดือนละ 928.33 บาท (ตามรายการค่าลดหย่อนที่แจ้งไว้) เป็นเวลา 5 เดือน นาย ก. ลาออกจากงานในเดือนต่อมา เมื่อผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินคำนวณภาษี ตามรายการค่าลดหย่อนที่แท้จริงในเดือนสุดท้ายที่ออกจากงาน ได้ผลลัพธ์เป็นภาษีที่ต้องหักเดือนละ 1,008.33 บาท ภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายไว้ไม่ครบ = (1,008.33-928.33)X 5 = 400 จึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งในเดือนสุดท้ายนั้น = 1,008.33+400 = 1,408.33 บาท โดยให้ปฏิบัติ ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ
บริษัทจ่ายเงินเดือนให้พนักงานชาวต่างชาติ บริษัทจ่ายเงินเดือนให้พนักงานและจ่ายเงิน