เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ทายาทของพนักงานบริษัทโดยบริษัทไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบใด ๆ ให้จ่ายได้ เนื่องจากพนักงานของบริษัททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นเวลานานได้ถึงแก่ความตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ เงินสมนาคุณดังกล่าวบริษัทจะนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

           เงินสมนาคุณที่บริษัทจ่ายให้กับทายาทของพนักงานบริษัทที่ถึงแก่ความตาย เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายขึ้นเองโดยไม่มีข้อบังคับ และมิใช่เป็นการจ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ จึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา บริษัทจะนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร 
บริษัทจ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ทายาทของพนักงานบริษัทโดยบริษัทไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบใด ให้จ่ายได้ เนื่องจากพนักงานของบริษัททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นเวลานานได้ถึงแก่ความตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ เงินสมนาคุณดังกล่าวบริษัทจะนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
บริษัทจ่ายเงินสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ บริษัทจ่ายเงินสำรองให้พนักงานจำนวนหนึ่งเ