เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อครบระยะเวลาหนึ่งตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ เงินปันผลดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

          เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์แม้จะมิได้จ่ายจากทุนประกันก็ตามถือได้ว่าเป็นการใช้เงินตามจำนวนซึ่งเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทอาจนำเอาไปหักออกจากเงินสำรอง ตามมาตรา 65 ตรี(1) วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร เป็นรายจ่ายได้อยู่แล้ว บริษัทจึงนำเงิน ปันผลดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิอีกไม่ได้ เพราะจะเป็นการหักรายจ่ายซ้ำ
บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ บริษัท ก จำกัด บริษัทจ่ายเงินปันผลไปให้แก่บริษัทในญี่ปุ