เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินซื้อคูปองที่จอดรถให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          เนื่องจากนิติบุคคลอาคารชุดไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 และ มาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทได้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด​
บริษัทจ่ายเงินชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิ บริษัทจ่ายเงินซื้อคูปองบริการล้างรถ (บัต