เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับพนักงานชาวต่างชาติที่อยู่ใน ROH กรณีให้พนักงานออกจากงาน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละเท่าใด

          เงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับพนักงานชาวต่างชาติที่อยู่ใน ROH เป็นเงินได้พึงประเมินที่คนต่างด้าวได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค หากคนต่างด้าวซึ่งได้รับเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานจากการทำงานประจำในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในไทย และยอมให้สำนักงานฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ได้รับ ให้ได้รับสิทธิไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้ตอนปลายปี  ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545
บริษัทจ่ายเงินค่าสัมมนาให้กับบริษัทรับจั บริษัทจ่ายเงินค่าห้องพักในโรงแรมเป็นรายเ