เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ (ประสานมิตร) ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 3(3) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทจ่ายเงินค่าดาวน์โหลดโปรแกรมและจ่าย บริษัทจ่ายเงินค่าบริการโทรศัพท์ให้กับบริ