เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินค่าจัดหานักแสดงสาธารณะมาแสดงในไทยให้กับบริษัทต่างประเทศจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ถือเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(10) และ มาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36 ที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 10(3)(4) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.102/2544ฯ
บริษัทจ่ายเงินค่าจัดงานเลี้ยงเกษียณให้พน บริษัทจ่ายเงินค่าจ้างให้บริษัทที่ญี่ปุ่น