เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินค่าจัดงานเลี้ยงเกษียณให้พนักงาน ซึ่งไม่ใช่สวัสดิการที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัท รายจ่ายค่าจัดงานดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทได้หรือไม่

          ไม่ได้ เนื่องจากไม่ใช่สวัสดิการที่บริษัทกำหนดให้แก่พนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา และมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามม าตรา 65 ตรี(3) และ มาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร ​​​​​​​  
บริษัทจ่ายเงินค่าขนส่งสินค้าขาออกให้กับ บริษัทจ่ายเงินค่าจัดหานักแสดงสาธารณะมาแส