เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แก่พนักงานที่นำรถส่วนตัวมาใช้ในงานบริษัท เงินส่วนนี้ต้องหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่

          ถือเป็นการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร  ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ​
บริษัทจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับกรรมการบริ บริษัทจ่ายค่าเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ISO ที่มา