เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้บริษัทในต่างประเทศที่มีตัวแทนในไทยต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ถือเป็นการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 3/1(1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดา โด บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้แก่ชาวต่างชาติ กา