เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนภาระจำยอมในการใช้ทางสัญจรผ่านที่ดินให้กับบุคคลธรรมดา โดยได้จ่ายค่าตอบแทนเพียงครั้งเดียว ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ค่าตอบแทนจากการใช้ทางภาระจำยอมที่บริษัทจ่าย ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลธรรมดา มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนภาระจำยอมในการใช้ทางส บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชาวต่างช