เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายค่าจ้างตามชั่วโมงที่ได้ทำงานซึ่งแต่ละเดือนจ่ายไม่เท่ากันต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

          คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท ศึกษาได้ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ
บริษัทจ่ายค่าจ้างซึ่งเป็นเงินเดือนให้กับ บริษัทจ่ายค่าจ้างทำของให้กับนิติบุคคล ซึ