เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ้างแม่บ้านเดือนละ 4,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือนโดยไม่ได้ทำสัญญา เป็นเงินได้ประเภทใดและต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          เป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ โดยให้นำเงินได้พึงประเมินคูณด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ได้จำนวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีแล้วคำนวณภาษี ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้อัตราร้อยละ 40 แต่ต้องไม่เกิน 60,000 บาท และหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร เหลือเป็นเงินได้สุทธิเท่าใด ให้นำไปคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ เมื่อได้เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับให้ไปส่งคนไ บริษัทจ่ายค่าขนส่งสินค้า(ขาออก)ทางอากาศ