เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาอบรมพนักงานให้กับบริษัท โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ท่านนั้นโดยตรง 20,000 บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้หักเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่ ขณะเดียวกันบริษัทจะต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยมีเงินได้พึงประเมิน 20,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0 บาท ถูกต้องหรือไม่

          ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีดังกล่าวเมื่อคำนวณแล้วจะไม่มีภาษีต้องหัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น บริษัทก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และหากบริษัทจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก็กระทำได้ ไม่มีกฎหมายบังคับ​
บริษัทจ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาอบรมพนักงานให้กับบริษัท โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ท่านนั้นโดยตรง 20,000 บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์การหักภาษี ที่จ่าย ให้หักเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่ ขณะเดียวกันบริษัทจะต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ที่จ่าย โดยมีเงินได้พึงประเมิน 20,000 บาท ภาษีหัก ที่จ่าย 0 บาท ถูกต้องหรือไม่
บริษัทจ้างอาจารย์จากจุฬาฯ เพื่อแปลโปรแกร บริษัทจ้างเรือนจำพิเศษฯ ลอกท่อระบายน้ำ จ