เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ้างนักเรียนทำงานพิเศษในระหว่างเวลาปิดภาคเรียน ผู้จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          เงินได้ส่วนที่เป็นค่าจ้างการทำงานในระหว่างเวลาปิดภาคการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิต ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร  เนื่องจากจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของบริษัท เมื่อบริษัทจ่ายเงินได้จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ ​
บริษัทจ้างนักศึกษาทำงานรายวัน ในอัตราค่า บริษัทจ้างนิติบุคคลผลิตขาโซฟา โดยแม่พิมพ