เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ้างนักศึกษาทำงานรายวัน ในอัตราค่าจ้างวันละ 250-300 บาท เป็นระยะเวลา 1-2 เดือน บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          เป็นการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร   เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวต้องปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของบริษัท เมื่อบริษัทจ่ายเงินได้ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ  
บริษัทจ้างนักมวยจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อ บริษัทจ้างนักเรียนทำงานพิเศษในระหว่างเวล