เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ้างชาวต่างชาติมาเป็นพนักงาน เมื่อจ่ายเงินเดือนจะหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ หรือต้องรอจนกว่าพนักงานจะได้ WORK PERMIT ก่อน

          ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่เกิดจากแหล่งเงินได้ในไทย ไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกไทย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในไทย ผู้จ่ายจึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1)  แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทจ้างคนต่างชาติจากสิงคโปร์มาทำโฆษณา บริษัทจ้างชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาเป็นคร