เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อการแข่งแรลลี่โดยบริจาคให้กับสภากาชาดไทยและได้รับใบเสร็จรับเงินจะสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายการกุศลได้หรือไม่

          บริษัทได้มีสิทธินำค่าทำสติ๊กเกอร์ดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ที่ไม่เกินอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที บริษัทจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่