เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจัดทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับวัด พิมพ์ใบฎีกาเชิญชวนทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีชื่อบริษัทเป็นประธาน ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทสามารถนำใบฎีกาดังกล่าวเป็นหลักฐานของรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะได้หรือไม่

          ใบฎีกาดังกล่าว ไม่สามารถถือเป็นหลักฐานของรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร การบริจาคเงินให้วัด สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ต้องมีหลักฐานใบอนุโมทนาบัตรจากวัดที่มีข้อความอย่างน้อย ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้           1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ           2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ           3. เลขลำดับของเล่มและของใบรับ           4. วัน เดือน ปีที่ออกใบรับ           5. จำนวนเงินที่รับ  
บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเป็นบริษ บริษัทจัดทำจตุคามรามเทพให้บุคคลทั่วไปสั่