เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทขายสินค้าให้บริษัทในเครือที่มีการถือหุ้นระหว่างกันเกินอัตราร้อยละ 25 ด้วยราคาทุน ถือว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่

          การซื้อขายสินค้าด้วยราคาทุนระหว่างบริษัทในกลุ่มไม่ว่าจะถือหุ้นระหว่างกันเกินอัตราร้อยละ 25 หรือไม่ ถือเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน หากปรากฏว่าราคาทุนดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาด ถือเป็นการโอนทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินราคาขายตามราคาตลาดได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(4) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทขายสินค้าให้บริษัทในเครือ โดยต้องก บริษัทขายสินค้าให้ลูกค้าประเภทขายส่งในอั