เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทขายสินค้าให้บริษัทในเครือ โดยต้องการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ผลิตจึงลดราคาสินค้าลง โดยระบุในใบลดหนี้เป็นส่วนลดพิเศษเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจส่วนลดดังกล่าวนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

          การลดราคาสินค้าของบริษัทเป็นการลดราคาสินค้าลงภายหลังจากการขายแล้ว จึงเป็นการลดราคาสินค้าลงตามความพึงพอใจ หรือคาดคะเนว่าลูกค้าของบริษัทจะแข่งขันกับคู่แข่งขันไม่ได้เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการลดโดยการทั่วไป บริษัทจึงนำส่วนลดนั้นมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทขายสินค้าให้บริษัทในเขตอุตสาหกรรมแ บริษัทขายสินค้าให้บริษัทในเครือที่มีการถ