เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทขายสินค้าและออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า แต่ปรากฏว่ามูลค่าสินค้าตามใบกำกับภาษีต่ำกว่ามูลค่าสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา บริษัทจึงออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้าเพื่อขอเพิ่มราคาและนำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเพิ่มหนี้ไปรวมคำนวณในแบบ ภ.พ.30 รวมทั้งนำมูลค่าของสินค้าตามใบเพิ่มหนี้ไปลงบันทึกไว้ในบัญชีของบริษัท เมื่อถึงกำหนดชำระราคาค่าสินค้าลูกค้าชำระเฉพาะยอดที่ปรากฏในใบกำกับภาษี ไม่ชำระส่วนที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามใบเพิ่มหนี้ บริษัทสามารถยกเลิกใบเพิ่มหนี้ได้หรือไม่

          บริษัทขายสินค้าและได้ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าแต่แสดงมูลค่าของสินค้าต่ำกว่ามูลค่าของสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าตามใบเสนอราคา ถือว่าเป็นการคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง จึงเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 82/9(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทมีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ลูกค้าในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อบริษัทออกใบเพิ่มหนี้และนำภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าที่เพิ่มขึ้นนั้นไปรวมคำนวณในแบบ ภ.พ.30 ในเดือนภาษีที่ออกใบเพิ่มหนี้ การปฏิบัติของบริษัทจึงชอบด้วยบทบัญญัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทไม่มีสิทธิยกเลิกใบเพิ่มหนี้ฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด
บริษัทขายสินค้าและออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า แต่ปรากฏว่ามูลค่าสินค้าตามใบกำกับภาษีต่ำกว่ามูลค่าสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา บริษัทจึงออกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกค้าเพื่อขอเพิ่มราคาและนำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเพิ่มหนี้ไปรวมคำนวณในแบบ ภ.พ.30 รวมทั้งนำมูลค่าของสินค้าตามใบเพิ่มหนี้ไปลงบันทึกไว้ในบัญชีของบริษัท เมื่อถึงกำหนดชำระราคาค่าสินค้าลูกค้าชำระเฉพาะยอดที่ปรากฏในใบกำกับภาษี ไม่ชำระส่วนที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามใบเพิ่มหนี้ บริษัทสามารถยกเลิกใบเพิ่มหนี้ได้หรือไม่
บริษัทขายสินค้าและออกใบกำกับภาษีตามจำนวน บริษัทขายสินค้าและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูก