เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้ออาคารเป็นสถานประกอบการ มีการต่อเติมและตกแต่งเพิ่มเติม โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน บริษัทจะคำนวณค่าเสื่อมราคาอาคารและส่วนต่อเติมในอัตราร้อยละ 5 และส่วนตกแต่งจะคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 การคำนวณค่าเสื่อมราคาข้างต้นถูกต้องหรือไม่ และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนได้ไหม

          การคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและทรัพย์สินอื่นข้างต้นบริษัทสามารถปฏิบัติได้ ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่กู้ยืมมาซื้ออาคารต้องถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่มีสิทธินำไปรวมเป็นมูลค่าของอาคารเพื่อหักเสื่อมราคาขึ้นตั้งแต่วันที่ทรัพย์สินดังกล่าวพร้อมใช้ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายไปหลังจากอาคารใช้การได้ตามสภาพสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีได้
บริษัทกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้ออาคารเป็นสถานประกอบการ มีการต่อเติมและตกแต่งเพิ่มเติม โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน บริษัทจะคำนวณค่าเสื่อมราคาอาคารและส่วนต่อเติมในอัตราร้อยละ 5 และส่วนตกแต่งจะคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 การคำนวณค่าเสื่อมราคาข้างต้นถูกต้องหรือไม่ และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนได้ไหม
บริษัทกู้ยืมเงินโดยออกหุ้นกู้ขายแก่นักลง บริษัทขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าหน้าที่ไม