เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินใช้ในการประกอบกิจการ แต่มิได้มีการประกอบกิจการแต่อย่างใด ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินฯ ต้องถือเป็นต้นทุนของที่ดินหรือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

          รายจ่ายค่าดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อที่ดิน ถือเป็นรายจ่ายต่อเนื่องที่เป็นผลให้ผู้กู้ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินมาเพื่อซื้อที่ดิน ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของค่าซื้อที่ดินซึ่งเป็นต้นทุน จึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้จนกว่าจะพรัอมใช้งาน ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 375)
บริษัทกู้ยืมเงินมาแล้วนำไปซื้อหุ้น ถามว่ บริษัทกู้ยืมเงินโดยออกหุ้นกู้ขายแก่นักลง