เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทกู้ยืมเงินมาแล้วนำไปซื้อหุ้น ถามว่าดอกเบี้ยที่จ่ายไปจะถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน

          บริษัทกู้ยืมเงินมาซื้อหุ้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท เงินกู้ยืมที่บริษัทจ่ายเป็นค่าซื้อหุ้นรวมทั้งดอกเบี้ยจากการกู้ยืมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทรัพย์สินนั้นพร้อมใช้งานถือเป็นต้นทุนของทรัพย์สินหรือรายจ่ายอันมีลักษณะลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คือวันที่บริษัทได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 92) พ.ศ.2544 ​
บริษัทกู้ยืมเงินนอกระบบมาใช้ในกิจการและม บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินใช้ในการป