เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทกู้ยืมเงินธนาคาร สัญญากู้ยืมเงินกำหนดบริษัทต้องทำประกันชีวิตกรรมการ โดยธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ ค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายถือเป็นรายจ่ายบริษัทได้หรือไม่

          การทำประกันเพื่อคุ้มครองนิติบุคคลซึ่งมีภาระหนี้สินกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของนิติบุคคล โดยประกันชีวิตกรรมการเป็นผู้เอาประกันชีวิตแทนนิติบุคคล ซึ่งบริษัทเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตตามมติที่ประชุมกรรมการ การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันดังกล่าวจึงเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ และไม่ใช่รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา บริษัทจึงมีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร 
บริษัทกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน บริษัทกู้ยืมเงินนอกระบบมาใช้ในกิจการและม