เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ท. และบริษัท ป. จดทะเบียนควบบริษัทแล้ว กรณีบริษัทเก่า (บริษัท ท. และบริษัท ป.) ขายสินค้าหรือให้บริการก่อนวันจดทะเบียนควบบริษัท แต่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและในการออกใบกำกับภาษียังไม่เกิดขึ้น บริษัทใหม่ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่

          หากความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการดังกล่าวได้เกิดขึ้นนับแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนควบบริษัท ให้บริษัทใหม่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร และให้นำภาษีขายไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทใหม่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำระภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัท ท. และบริษัท ป. จดทะเบียนควบบริษั บริษัท ท. และบริษัท ป. จดทะเบียนควบบริษั