เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ก. ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำหอม บริษัทได้นำเข้าสินค้าโดยมีบริษัท ข. เป็นตัวแทนในการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศต่อมากรมศุลกากรได้ทำการตรวจสอบกิจการของบริษัท และพบว่าบริษัท ข. ได้ร่วมกันกระทำผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอันเป็นความผิด ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบของกรมศุลกากรได้วินิจฉัยให้บริษัท ก.ในฐานะตัวการต้องรับผิดโดยจะต้องชำระเงินให้แก่กรมศุลกากรในส่วนค่าอากรที่ชำระขาดและค่าปรับอากรอีกสองเท่าของอากรที่ชำระขาด บริษัทมีสิทธินำเงินที่ต้องชำระให้แก่กรมศุลกากรดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้หรือไม่

          ค่าอากรและค่าปรับอากรที่บริษัทชำระขาดไป บริษัทในฐานะตัวการในการนำเข้าต้องรับผิดต่อกรมศุลกากรและมีสิทธินำค่าอากรและค่าปรับอากรดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการของบริษัทไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร             หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หมายถึง เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 40/2560ฯ โดยยกเลิกคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 10/2528ฯ
บริษัท ก. ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำหอม บริษัทได้นำเข้าสินค้าโดยมีบริษัท ข. เป็นตัวแทนในการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศต่อมากรมศุลกากรได้ทำการตรวจสอบกิจการของบริษัท และพบว่าบริษัท ข. ได้ร่วมกันกระทำผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอันเป็นความผิด ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบของกรมศุลกากรได้วินิจฉัยให้บริษัท ก.ในฐานะตัวการต้องรับผิดโดยจะต้องชำระเงินให้แก่กรมศุลกากรในส่วนค่าอากรที่ชำระขาดและค่าปรับอากรอีกสองเท่าของอากรที่ชำระขาด บริษัทมีสิทธินำเงินที่ต้องชำระให้แก่กรมศุลกากรดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้หรือไม่
บริษัท ก. ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบธุร บริษัท ก. ทำกิจการให้เช่าโกดังเพื่อเก็บเ