เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ก ได้ว่าจ้างบริษัท ข ทำการทดสอบคุณสมบัติของบริษัท ก เพื่อขอรับ ISO ว่าจะมีคุณสมบัติสามารถที่จะผ่านและได้รับ ISO หรือไม่ แต่ไม่ใช่เป็นผู้พิจารณาให้หรือไม่ให้ ISO ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ถือเป็นการให้บริการอื่นๆ เป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
บริษัท ก ได้ว่าจ้างบริษัท M ซึ่งมีถิ่นที บริษัท ก ได้ส่งพนักงานคนไทยซึ่งเป็นลูกจ้