เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ก ขายสินค้าให้บริษัท ข แต่ออกใบกำกับภาษีให้ บริษัท ค โดยบริษัท ค รับใบกำกับภาษีเลขที่ 0001 ลงวันที่ ..... ตุลาคม 2550 พร้อมกับชำระเงินค่าสินค้า แต่มิได้รับสินค้าแต่อย่างใด ต่อมาในเดือนภาษีเดียวกัน บริษัท ก ทราบว่า ออกใบกำกับภาษีให้ผิดบริษัท จึงออกใบกำกับภาษีเลขที่ 0001 ลงวันที่ ..... ตุลาคม 2550 ให้กับบริษัท ข ดังนั้น บริษัทจึงออกใบกำกับภาษีซ้ำเลขที่กับบริษัท ค เนื่องจากใบกำกับภาษีพิมพ์จากโรงพิมพ์ มีเลขที่แต่ไม่มีเล่มที่ กรณีดังกล่าวต้องแก้ไขอย่างไร

           ให้บริษัท ก เรียกต้นฉบับใบกำกับภาษีคืนจากบริษัท ค มาทำการยกเลิก ส่วนบริษัท ค ต้องทำการยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนภาษีตุลาคมเพิ่มเติม กรณีภาษีซื้อแจ้งไว้เกิน เนื่องจากเป็นภาษีซื้อไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท จึงเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัท ขายสินค้าให้บริษัท แต่ออกใบกำกับภาษีให้ บริษัท โดยบริษัท รับใบกำกับภาษีเลขที่ 0001 ลงวันที่ ..... ตุลาคม 2550 พร้อมกับชำระเงินค่าสินค้า แต่มิได้รับสินค้าแต่อย่างใด ต่อมาในเดือนภาษีเดียวกัน บริษัท ทราบว่า ออกใบกำกับภาษีให้ผิดบริษัท จึงออกใบกำกับภาษีเลขที่ 0001 ลงวันที่ ..... ตุลาคม 2550 ให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงออกใบกำกับภาษีซ้ำเลขที่กับบริษัท เนื่องจากใบกำกับภาษีพิมพ์จากโรงพิมพ์ มีเลขที่แต่ไม่มีเล่มที่ กรณีดังกล่าวต้องแก้ไขอย่างไร
บริษัท ก ก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าและได้ซ บริษัท ก จ้างบริษัท A ที่ตั้งขึ้นตามกฎหม