เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริจาคเงินให้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และได้รับดวงตราไปรษณียากรซึ่งมีมูลค่า และระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน การบริจาคดังกล่าวด้วยสามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ และการรับดวงตราไปรษณียากรซึ่งมีมูลค่าต้องถือเป็นรายได้หรือไม่

          การบริจาคเงินดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายได้ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเป็นมูลนิธิที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล สำหรับการรับดวงตราไปรษณียากรซึ่งมีมูลค่าต้องถือเป็นรายได้อื่นที่นิติบุคคลต้องรับรู้เป็นรายได้อื่นของกิจการ​
บริจาคเงินให้มูลนิธิทั่วไป หักค่าลดหย่อน บริจาคเงินให้วัด หักค่าลดหย่อนได้หรือไม่