เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริจาคทรัพย์สินที่ได้รับคืนจากผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้แก่หอสมุด

        การบริจาคดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการศึกษา บริษัทสามารถนำต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สิน ณ วันบริจาคไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในส่วนที่ไม่เกินอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44)
บริจาคทรัพย์สินที่ใช้แล้วของบริษัทให้วัด บริจาคที่ดินให้แก่สถานศึกษาตามโครงการพระ