เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายค่าจ้าง ให้กับพนักงานนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
นิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารช นิติบุคคลอาคารชุดจ่ายเงินเดือนพนักงาน หร