เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคลจ่ายค่า Download application ต่าง ๆ จาก Internet เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

      ถือเป็นค่าสิทธิ           1. จ่ายให้บุคคลธรรมดาที่อยู่ในไทย หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราภาษีเงินได้ (อัตราร้อยละ 5- อัตราร้อยละ 37) ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร           2. จ่ายให้กับนิติบุคคล หักในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 3/2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ           3. จ่ายให้กับมูลนิธิหรือสมาคมแต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หักในอัตราร้อยละ 10 ตามข้อ 3/2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ           4. หากจ่ายให้กับนิติบุคคลในต่างประเทศต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับอนุสัญญาภาษีซ้อน
นิติบุคคลจ้างนิติบุคคลวงเงินเกิน 200,000 นิติบุคคลจ่ายเงินให้มูลนิธิหรือสมาคม เป็