เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาย ก และนาย ข ร่วมกันกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน ธนาคารออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยกู้ยืมโดยแยกวงเงินตามสัญญา จะนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

          ให้นำดอกเบี้ยที่จ่ายทั้งหมดมารวมกันแล้วหารตามจำนวนผู้กู้ร่วมกัน หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165) (ฉบับที่ 166) และ (ฉบับที่ 167) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 224) (ฉบับที่ 225) และ (ฉบับที่ 226)
นาย ก และ นาย ข บริจาคเงินให้วัดได้รับใบ นาย ก และนาย ข รับออกแบบ ได้รับเงินค่าออ