เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาย ก ยกกรรมสิทธิ์ในบ้านซึ่งเป็นสินสมรสส่วนของนาย ก ให้กับนาง ข ซึ่งเป็นคู่สมรสต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

          กรณีคู่สมรสฝ่ายใดยกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรสในส่วนของตนให้แก่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าคู่สมรสฝ่ายที่ยกให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามข้อ 4(3)(จ) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.82/2542ฯ ​
นาย ก มีเงินได้จากการเป็นไกด์นำเที่ยวในต นาย ก ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ที่สำนักงานสรรพาก