เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาย ก ทำหนังสือสัญญาให้ที่ดินที่ถือครองมานานกว่า 5 ปี ให้แก่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีค่าตอบแทน ใบรับสำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ ต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่

          ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะตราสาร 28.(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ถ้าใบรับมีจำนวนเงินตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท โดยผู้ออกใบรับเป็นผู้ที่ต้องเสียอากรและขีดฆ่าแสตมป์
นาย ก ทำสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี เพื่อสร้าง นาย ก ประกอบกิจการขายเสื้อผ้า อาคารสำนัก