เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นักเขียนได้รับเงินได้เป็นค่าตอบแทนจากการสร้างสรรค์งานขึ้น โดยการรับจ้างบุคคลอื่น ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น ถือเป็นเงินได้ประเภทใด หัก ณ ที่จ่ายเท่าใด

          เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ  
นักเขียนได้รับเงินได้เป็นค่าตอบแทนจากการ นักแต่งหนังสือไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนั