เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ธนาคารหักค่าธรรมเนียมการส่งออก คิดตามใบ INVOICE ขาย แต่ละใบหรือเป็นสัญญาต่อเนื่อง

          คิดเป็นรายครั้งที่โอน แต่ถ้ารวมหลายครั้งแล้วจึงจ่ายและมีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.112/2545ฯ
ธนาคารหรือสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้บุคคลธรรม ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้กับส่วนราชกา