เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ธนาคารประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ และธนาคารใช้สิทธิเรียกร้องของลูกค้าให้ลูกหนี้ชำระหนี้ โดยธนาคารได้รับค่าปรับหรือค่าเสียหายตามสิทธิเรียกร้องในหนี้การค้าระหว่างลูกหนี้กับลูกค้า เงินค่าปรับหรือเงินค่าเสียหายดังกล่าวต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

          เงินค่าปรับหรือเงินค่าเสียหายดังกล่าวไม่ถือเป็นฐานภาษีสำหรับธุรกิจแฟ็กเตอริงที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 358) พ.ศ.2542 ​
ธนาคารประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ และธนาคารใช้สิทธิเรียกร้องของลูกค้าให้ลูกหนี้ชำระหนี้ โดยธนาคารได้รับค่าปรับหรือค่าเสียหายตามสิทธิเรียกร้องในหนี้การค้าระหว่างลูกหนี้กับลูกค้า เงินค่าปรับหรือเงินค่าเสียหายดังกล่าวต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
ธนาคารประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่งแบบไม่มีสิท ธนาคารพาณิชย์ จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำให